Comels, s.r.o.

 

Aktuálne projekty

  • Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice, TAMMI V.etapa /realizácia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, uzemnenie, bleskozvod/

  • TWIN CITY B - kancelárske priestory /montáž silnoprúdových rozvodov, osvetlenie, KNX/

  • Rezidencia MLYNSKÁ BAŠTA Košice /montáž silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov/

  • Bytové domy Šaľa /kompletná dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, NN prípojky, uzemnenia, bleskozvody/