Comels, s.r.o.

 

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaika je dnes veľmi populárny pojem. V tomto článku Vám jednoduchým spôsobom priblížime problematiku fotovoltaických panelov
na Váš obytný či rodinný dom alebo inú nehnuteľnosť.

Čo je fotovoltaika ?

Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu (jednosmerný prúd). Kompletný fotovoltaický systém vyrábajúci
a dodávajúci elektrickú energiu, ktorý je napojený na elektrické rozvody nehnuteľnosti alebo distribučnú sieť nazývame fotovoltaická elektráreň.

V súčasnej dobe je najvýhodnejšie vyrobenú elektrickú energiu v čo najväčšej miere spotrebovať a prebytky predávať do verejnej siete.

Prečo sa rozhodnúť pre fotovoltaickú elektráreň?

  • znižuje vlastné náklady na elektrickú energiu
  • využívate dotácie od štátu na 15 rokov (garancia zákonom)
  • vložená investícia Vám prináša minimálne 10%-ný výnos ročne
  • nezávislosť od prevádzkovateľov distribučných sietí VSE, SSE-D, ZSE (ostrovné systémy)
  • využívate obnoviteľný zdroj energie, tým šetríte prírodu
  • výhody výroby elektrickej energie využívate minimálne 30 rokov
  • bezúdržbovosť a jednoduchosť prevádzky
Fotovoltaická elektráreň pracuje počas celého roka, od rána do večera, v zime, lete, aj keď je zamračené.