Comels, s.r.o.

 

Inteligentné inštalácie

 • Logické a centrálne funkcie
 • Stmievanie svietidiel, svetelné scény
 • Ovládanie prijazdovej, garážovej brány
 • Reakcia na pohyb osôb (žiaduci aj nežiadúci)
 • Ovládanie roliet, exteriérových či interiérových žalúzíí
 • Jednoduché diaľkové ovládanie pomocou smartfónov
 • Úspora energie vďaka regulácii osvetlenia a vykurovania
 • Spínanie spotrebičov alebo elektrických zariadení na diaľku
 • Vzdialený dohľad pomocou smartphonoa, tabletu alebo PC
 • Možnosť automatického ovládania aj automatického režimu
 • Zvýšenie komfortu života pomocou inteligentných technológií
 • Integrácia zariadení tretích strán (kamery, klimatizácia, alarm,..)
 • Výber svetelných scén na dotykovej klávesnici pomocou jediného príkazu

Komfort

 • Funkcia tlmenia osvetlenia (postupné tlmenie/rozsvecovanie, soft start, svetelné scény)
 • Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja (zabudovaný v stene, celkový prehľad)
 • Ovládanie bežným diaľkovým ovládačom (napríklad od Vašej TV alebo HiFi)
 • Ovládanie hlasom (jednotka Sophy, ktorá reaguje na hlas)
 • Regulovanie teploty podľa vopred nastavených programov, a to v každej miestnosti samostatne
 • Možnosť ovládania prostredníctvom mobilného telefónu, počítača a internetu

Automatizácia

 • Funkcia sa vykonáva automaticky na základe určenej veličiny (čas, teplota, úroveň osvetlenia, pohyb osôb, sila vetra, ...)
 • Je možné vykonať niekoľko funkcií na základe jedného príkazu alebo udalosti (napr. pri zotmení iNELS zatiahne žalúzie, rozsvieti svetlá, zvýši izbovú teplotu a zapne TV, ...)
 • Príchodové/odchodové funkcie; po zadaní kódu (alebo prečítaní karty) na klávesnici, systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa

Sledovanie

 • Systém Vás informuje o zvolenej udalosti/udalostiach SMS správou
 • Kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet, sa môžete k svojmu domu pripojiť a skontrolovať alebo zmeniť stav
 • Integrovaný zabezpečovací systém môže byť prepojený s bezpečnostnou agentúrou

Bezpečnosť

 • Alarm s rozšírenými funkciami je súčasťou systému
 • Systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládaná kódom alebo prístupovou kartou
 • Všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované v niekoľkých úrovniach
 • Ochrana domu pri zlom počasí (žalúzie pri silnom vetre alebo búrke), nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, napätie, preťaženie), živelných pohromách (senzor vytopenia, senzor dymu)
 • Bioinštalácia: vypnutie nepoužívaného elektrického okruhu (napr. izba počas spánku)
 • Nastavenie ideálnych podmienok počas spánku Vašich detí (postupné zhasínanie, príjemná teplota, sledovanie pohybu – babysitting)
 • Dotykové časti senzorov sú napájané bezpečnostným napätím 24 V

Úspory

 • Súčasťou je regulovanie vykurovania a/alebo klimatizácia
 • Časové alebo časovo obmedzené zapínanie
 • Regulovanie osvetlenia (je možné dosiahnuť úsporu elektrickej energie až 10%)
 • Závislé zapínanie/vypínanie (napr. pri súmraku, pri nastavenej teplote, ...)
 • Blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokom tarife elektromeru
 • Eliminácia nechcene zapnutých spotrebičov (napr. pri absencii pohybu sa vypne svetlo)

Design

 • Moderný design ovládacích tlačidiel, termostatov, hlasových senzorov, vypínačov a zásuviek – všetko prostredníctvom LOGUS90
 • Možnosť kombinácie rôznych farieb a viacnásobných rámčekov
 • Dotykový displej – moderné príjemné spestrenie Vášho domu

Rýchlosť a doba inštalácie

 • Výrazne menšia vďaka zbernicovej inštalácii
 • Jednotky sú inštalované a až potom oživované

Operatívnosť zmien a rozšírení

 • V budúcnosti je možné doplniť alebo zameniť jednotky
 • Funkcie je možné meniť prostredníctvom PC, a to aj z väčšej diaľky (nie je nutný výjazd technika)