Comels, s.r.o.

 

Ponuka

Inteligentné domy, elektroinštalácie, ale aj iné služby...

Poskytujeme silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie bytových a nebytových priestorov. Zaoberáme sa montážou solárnych fotovoltaických panelov a montážou rekuperačných jednotiek vzduchu.

Samozrejmosťou je aj dodávka kompletného sortimentu materiálov potrebného k realizácií službieb, ktoré poskytujeme.

Všetky naše služby sú realizované profesionálne vyškolenými pracovníkmi a podľa najaktuálnejších noriem, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so silnoprúdovými a slaboprúdovými inštaláciami.

V rámci silnoprúdových
inštalácií realizujeme:

 • elektroinštalačné práce
 • montáž senzorov a senzorových svietidiel
 • montáž elektrického vykurovania
 • realizácia NN prípojok
 • realizácia uzemňovačov
 • realizácia bleskozvodov
 • montáž solárnych fotovoltaických panelov
 • montáž rekuperačných a vetracích jednotiek
 • montáž a rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • montáž a rekonštrukcia verejného rozhlasu
 • výroba rozvádzačov
 • revízie elektrických zariadení

Ďalej do nášho portfólia patria
aj slaboprúdové inštalácie:

 • montáž televíznych káblových rozvodov
 • montáž dátových sietí
 • montáž kamerových systémov
 • montáž inteligentných zabezpečovacích systémov
 • montáž audio systémov
 • montáž elektronickej požiarnej signalizácie
 • montáž hlasovej signalizácie požiaru
 • montáž audio a video dorozumievacích systémov