• Telefón
 • E-mail

Inteligentné inštalácie

 •  Logické a centrálne funkcie
 •  Stmievanie svietidiel, svetelné scény
 •  Ovládanie prijazdovej, garážovej brány
 •  Reakcia na pohyb osôb (žiaduci aj nežiadúci)
 •  Ovládanie roliet, exteriérových či interiérových žalúzíí
 •  Jednoduché diaľkové ovládanie pomocou smartfónov
 •  Úspora energie vďaka regulácii osvetlenia a vykurovania
 •  Spínanie spotrebičov alebo elektrických zariadení na diaľku
 •  Vzdialený dohľad pomocou smartphonoa, tabletu alebo PC
 •  Možnosť automatického ovládania aj automatického režimu
 •  Zvýšenie komfortu života pomocou inteligentných technológií
 •  Integrácia zariadení tretích strán (kamery, klimatizácia, alarm,..)
 •  Výber svetelných scén na dotykovej klávesnici pomocou jediného príkazu

Komfort

 •  Funkcia tlmenia osvetlenia (postupné tlmenie/rozsvecovanie, soft start, svetelné scény)
 •  Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja (zabudovaný v stene, celkový prehľad)
 •  Ovládanie bežným diaľkovým ovládačom (napríklad od Vašej TV alebo HiFi)
 •  Ovládanie hlasom (jednotka Sophy, ktorá reaguje na hlas)
 •  Regulovanie teploty podľa vopred nastavených programov, a to v každej miestnosti samostatne
 •  Možnosť ovládania prostredníctvom mobilného telefónu, počítača a internetu

Automatizácia

 •  Funkcia sa vykonáva automaticky na základe určenej veličiny (čas, teplota, úroveň osvetlenia, pohyb osôb, sila vetra, ...)
 •  Je možné vykonať niekoľko funkcií na základe jedného príkazu alebo udalosti (napr. pri zotmení iNELS zatiahne žalúzie, rozsvieti svetlá, zvýši izbovú teplotu a zapne TV, ...)
 •  Príchodové/odchodové funkcie; po zadaní kódu (alebo prečítaní karty) na klávesnici, systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa

Sledovanie

 •  Systém Vás informuje o zvolenej udalosti/udalostiach SMS správou
 •  Kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet, sa môžete k svojmu domu pripojiť a skontrolovať alebo zmeniť stav
 •  Integrovaný zabezpečovací systém môže byť prepojený s bezpečnostnou agentúrou

Bezpečnosť

 •  Alarm s rozšírenými funkciami je súčasťou systému
 •  Systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládaná kódom alebo prístupovou kartou
 •  Všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované v niekoľkých úrovniach
 •  Ochrana domu pri zlom počasí (žalúzie pri silnom vetre alebo búrke), nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, napätie, preťaženie), živelných pohromách (senzor vytopenia, senzor dymu)
 •  Bioinštalácia: vypnutie nepoužívaného elektrického okruhu (napr. izba počas spánku)
 •  Nastavenie ideálnych podmienok počas spánku Vašich detí (postupné zhasínanie, príjemná teplota, sledovanie pohybu – babysitting)
 •  Dotykové časti senzorov sú napájané bezpečnostným napätím 24 V

Úspory

 •  Súčasťou je regulovanie vykurovania a/alebo klimatizácia
 •  Časové alebo časovo obmedzené zapínanie
 •  Regulovanie osvetlenia (je možné dosiahnuť úsporu elektrickej energie až 10%)
 •  Závislé zapínanie/vypínanie (napr. pri súmraku, pri nastavenej teplote, ...)
 •  Blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokom tarife elektromeru
 •  Eliminácia nechcene zapnutých spotrebičov (napr. pri absencii pohybu sa vypne svetlo)

Design

 •  Moderný design ovládacích tlačidiel, termostatov, hlasových senzorov, vypínačov a zásuviek – všetko prostredníctvom LOGUS90
 •  Možnosť kombinácie rôznych farieb a viacnásobných rámčekov
 •  Dotykový displej – moderné príjemné spestrenie Vášho domu

Rýchlosť a doba inštalácie

 •  Výrazne menšia vďaka zbernicovej inštalácii
 •  Jednotky sú inštalované a až potom oživované

Operatívnosť zmien a rozšírení

 •  V budúcnosti je možné doplniť alebo zameniť jednotky
 •  Funkcie je možné meniť prostredníctvom PC, a to aj z väčšej diaľky (nie je nutný výjazd technika)